Opakované platby a Automatické strhávání platby z karty

Opakované platby

Program KRUH Žena je láska je placený formou předplatného s periodou 1 měsíc nebo 1 rok. To znamená, že musím zajistit, abys ve správný čas měla k dispozici možnost, jak své členství v Kruhu prodloužit o periodu, kterou sis při objednání programu zvolila.

Tuto periodu lze případně změnit pouze v termínu další prodejní kampaně, o kterém tě budu vždy s dostatečným předstihem informovat emailem.

Periodické předplatné využívá proces tzv. Opakovaných plateb, kdy ve zvolené periodě je automaticky, bez tvého dalšího podnětu, na další období vygenerovaná nová zálohová faktura s novým variabilním symbolem a je automaticky odeslána emailem na tvou adresu.

Opakované platby jsou nastaveny na fixní částku, zvolenou při objednání programu. Tato fixace ti bude zachována až do ukončení placení předplatného, způsobeného nezaplacením další platby.

Opakované platby budou vygenerovány a odeslány na tvou emailovou adresu vždy 25. dne v měsíci s předplatným na další kalendářní měsíc nebo 25. dne v měsíci, kdy končí roční předplatné, na další kalendářní rok.

Současně s emailem odejde na tvé telefonní číslo, uvedené v objednávce, také SMS s upozorněním, že v emailu máš platební údaje pro platbu online i offline a se zálohovou fakturou.

Splatnost zálohové faktury je 5 dnů, tzn. platba by měla být na mém účtu do 30 dne v měsíci. Je třeba tuto skutečnost vzít na vědomí a úhradu si včas zajistit.

Opakovanou platbu můžeš zrušit bez udání důvodu prostým nezaplacením dalšího předplatného v daném termínu. To současně znamená, že když z jakéhokoliv důvodu nezajistíš včasné uhrazení předplatného, tvé členství v programu bude ukončeno a možnost návratu bude až v dalším prodejním termínu!

Dle platné legislativy jsme nuceni vyžadovat od tebe Souhlas se založením a parametry Opakované platby. Bez tohoto souhlasu není možné objednávku programu KRUH Žena je láska uskutečnit. Souhlas nám udělíš zaškrtnutím tzv. checkboxu v objednávkovém formuláři společně se souhlasem s našimi Obchodními podmínkami.

Tato pravidla o opakovaných platbách platí pro program KRUH Žena je láska od 1.9.2018.

Automatické strhávání platby z platební karty

Automatické strhávání platby (dále ASP) předplatného z platební karty je "nadstavbový" způsob placení Opakovaných plateb, kdy opakované automatické vystavování zálohových faktur a platebních údajů na další předplatné je doplněno systémem, při kterém nemusíš platbu ručně uhradit, ale je automaticky stržena z tvé platební karty, kterou jsi zaplatila předchozí předplatné (za předešlý měsíc nebo rok).

S údaji tvé platební karty nakládá provozovatel platební brány - společnost ComGate - podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Rozdíl oproti standardní Opakované platbě tkví v následujících parametrech:

  1. K založení šablony platby s automatickým strháváním dojde tím, že opakovaná platba je zaplacena platební kartou. To je fakturačním systémem považováno za pokyn k nastavení procesu ASP.
  2. Údaje z platební karty zůstanou zapsány v platební bráně a fakturační systém v termínu platby dalšího předplatného automaticky předá pokyn platební bráně a ta automaticky strhne platbu z tvého účtu.
  3. Termín automatického stržení z karty je nastavený na 25. den v měsíci u měsíčního předplatného nebo 25. den v měsíci, kdy končí roční předplatné.
  4. Zálohová faktura a platební údaje jsou však tobě zaslané už o 7 dní dříve s upozorněním, že platbu nemáš zaplatit, ale počkat na automatické stržení 25. dne.
  5. Protože však není možné se 100% jistotou zaručit, že k ASP na platební bráně dojde, 25. dne dostaneš emailem vyrozumění, zda předplatné bylo nebo nebylo z tvé karty strženo.
  6. Pokud se ASP nepodařilo, musíš si zajistit do 30. dne v měsíci úhradu předplatného ručně dle platebních údajů, které máš v původním emailu se zálohovou fakturou a znovu v emailu, informujícím o nepodařeném pokusu o ASP.
  7. Pokud si nebudeš přát platit další předplatné metodou ASP, napíšeš nám svůj požadavek na email fakturace@kingscotty.cz a my neprodleně proces ASP ukončíme. Další platbu pak budeš muset případně provést ručně. Když ji nezaplatíš, členství se ti na konci měsíce zruší.
  8. Pokud platíš předplatné ručně, můžeš kdykoliv uhrazením zálohové platby kartou spustit proces ASP.

Souhlas s podmínkami ASP mi uděluješ prvním uhrazením Opakované platby předplatného platební kartou.

Tyto podmínky jsou platné pro program KRUH Žena je láska od 1.9.2018.