Jsi královna, čarodějka i bohyně 🙏

Často si to připomínej 🌷🌷🌷

TY JSI královna, čarodějka i bohyně

Každá z nás máme své ženské vzory.
Vzory krásy a ženské energie.

Ženy, které proměnily své dary a ukázaly svou sílu.

Ženy s magickými schopnostmi, díky kterým konaly zázraky.

Čarodějky a kouzelnice z pohádek a mýtů.

Co nás na nich tak fascinuje?

Jak dokázaly svou krásou ovlivnit muže, aby jim pomáhaly v tom, co chtěly a potřebovaly. Kleopatra

Jak když bylo třeba, vzaly i zbraň, aby bojovaly za to, v co věřily. Johanka z Arku

Jak dokázaly svůj úděl snášet s odevzdaností a přijetím věcí tak, jak jsou. Milada Horáková

Určitě tě napadají mnohé, mnohé další…

A já si vzpomínám na svou babičku, která za války vařila vodku z brambor a nosila ji v noci tajně pod hrozbou zastřelení vojákům na frontě, aby mohla koupit dětem jídlo.

Na svou druhou babičku, která chodila žebrat, aby uživila svých jedenáct dětí.

Myslím na mou maminku, která porodila v 17 letech mou sestru, byla terčem posměchu učitelů na gymnáziu, pak za rok porodila mě a přesto šla za tím, po čem toužíla. Vystudovala vysokou školu a stala se učitelkou.

Vzpomínám na Heide, která nelegálně pěstovala konopí a vyráběla léčivé masti, aby mohla ulevovat při masážích lidem od bolestí.

Myslím na mou sestru, která s neuvěřitelnou láskou vychovává autistického syna.

Vzpomínám na Arianu, která orlím perem odfoukla bolest z mé kyčle.

Vidím šamanku indiánského kmene Děti vody, která na mne prskla vodu ze svých úst a já si uvědomila problém, který jsem řešila a uviděla řešení.

Myslím na sebe, kterou nic a nikdo neodvrátí od vize, kterou v sobě nosím.

Napadají mne mnohé, mnohé další, které jsem ve svém životě potkala a potkávám.

Každá z těch žen se dostala do situace, se kterou nepočítala. Potkal ji problém, který bylo třeba řešit. Měla vizi, kterou potřebovala následovat. Cítila nutkání, které nešlo neslyšet. A každá našla způsob, jak na to.

Protože každá, když se dostaneme do situace, ve které jsme nikdy nebyly, najdeme řešení ♥︎

I ty ho najdeš.

Ne náhodou jsi tady s problémy, které řešíš.

Buďme vděčné koronaviru za příležitost posunout se, konečně fungovat tak, jak jsme si přály.

☆ Můžeme si užívat klidu domova, nemusíme do práce!
☆ Máme u sebe děti a kdykoliv potřebují, můžeme být s nimi a být pro ně!
☆ Je s námi náš muž a my můžeme cítit tu sílu, kterou pro nás představuje!
☆ Můžeme rozvíjet svou ženskou schopnost naslouchat a sdělovat pocity!
☆ Máme čas na to, co nás baví, můžeme se věnovat všemu, co nás naplňuje a na co nebyl čas!
☆ Můžeme společně vařit, starat se o domácnost, povídat si, hrát si, zpívat!

TY JSI KRÁLOVNA, ČARODĚJKA I BOHYNĚ

♥︎ Můžeš, královno, přijmout pomoc svého muže, svých dětí, můžeš se učit nechat si pomáhat.

♥︎ Můžeš, čarodějko, vařit kouzelná jídla s energií, která bude uzdravovat tvou rodinu.

♥︎ Můžeš, léčitelko, své nejblížší léčit a uzdravovat nejen přírodními léky, ale i pohlazením a hezkým slovem.

♥︎ Můžeš, Bohyně, věnovat čas meditacím a vysíláním přání.

Není to dar tento čas? JE.

Protože teď můžeš být vším, čím skutečně jsi!

s láskou Miluška a Žena je láska


Jsi čarodějka, čaruj!

Teď přesně v toto období můžeme být vším, čím jsme kdy chtěly být.

Každou z nás láká práce s energiemi, táhne nás něco vyššího, rády bychom poodkryly roušku tajemství duchovního světa a nakoukly dovnitř, poznaly sílu, která je za tím vším. Proto jsou to více ženy, které jezdí na duchovní semináře, čtou duchovní knížky, jdou duchovní cestou.

TEĎ si uvědom životně důležitou věc:

Už není čas číst knížky a jezdit na semináře a studovat.

Dnes nastal čas čarodějku žít!

Neexistuje nic lidského, co by nebylo duchovní. Naopak nejduchovnější jsou naprosto obyčejné praktické činnosti, které děláme každý den, ale které děláme vědomě.

Indiánské ženy např. neustále pletou mučily, takové ty barevné tašky přes jedno rameno, je to jejich způsob meditace. Aby si neustále připomínaly, že napojení na duchovno je základ, ale bez spojení s praxí to nemá naprosto žádný efekt.

Jsme tu proto, abychom svou duchovnost žili!

Co to znamená pro tebe teď? Co jsou v naší společnosti ty ženské činnosti?

♥︎ Péče o domácnost, vaření, praní prádla, šití, úklid.

Kdybych ti řekla, že tě nejvíc posune k duchovnu právě to, že každý den s vědomím své ženské energie, která to dělá ráda, protože je ženou, svému muži a dětem připravuje jídlo, stará se o domácnost, pečuje o rodinu, věřila bys mi to?

Možná ne, ale je to pravda.

♡ Máš ve své moci vkládat do hrnce suroviny s energií, které bude tvého muže a děti léčit, zbavovat stresu, naplňovat stejnou energií lásky, kterou ty vložíš do hrnce.

♡ Můžeš vařit lahodné čaje, u kterých budete s partnerem prostě spolu.

♡ Připravovat dobroty pro své děti, třeba jen obyčejnou palačinku, kterou jim ale předložíš se stejnou energií jako jim dáváš pusu.

Díky obyčejným praktickým činnostem můžeš kouzlit.

Můžeš vykouzlit pohodu domova, muže, který bude chodit domů natěšený a děti, které ti budou viset na krku.

Tato doba je pro nás ženy darem – abychom se mohly vrátit ke kouzlení v praxi.

Využij toho pro sebe, protože kam tě tyto obyčejné věci dovedou, tak z toho budeš žasnout, to ti garantuju.

Využij toho pro zlepšení pohody u vás doma, protože je jen ve tvé moci vytvořit rodinu šťastnou.

Jsi čarodějka, žij jí.


Jsi královna, dovol muži, aby ti pomáhal

Cítím ohromnou vděčnost za dar zastavení, který jsme celé lidstvo dostali.
Rodiny jsme spolu doma jako už dlouho ne.

Jsme vyhozeni z normálního rytmu povinností, chození do práce, do školy, honění se za všemi možnými povinnostmi, které nás odváděly od skutečného života.

Je nádherné, kolik lidí vnímá tuto dobu jako dar.

Já ji vidím především z pohledu žen, které jsme tento čas dostaly k uvědomění si své skutečné role v rodině a ve světě.

Děkuju všem ženám, které jdou se mnou v Žena je láska cestou pasivního vědomého ženství.

Je to božský návrat k harmonii, kterou jsme dávno jako lidstvo ztratili.

Ten návrat všechny ženy, které ho zvládají, oslavují jako to nejlepší ve svém dosavadním životě.

Jsem za vás všechny velmi vděčná, děkuju.

V Žena je láska vracím ženy k tomu, jak být pro muže královnou, které muž bude chtít pokládat k nohám veškeré úlovky, které pro ni vydobude.

Vracím ženy k tomu, jak ve svém muži vyprovokovat roli rytíře, který bude toužit pro svou královnu přinést modré z nebe. Protože tohle vědomé pasivní ženství s muži dělá…

Teď se k této roli můžeš dostat velmi, velmi snadno.

♡ Nemusíš všechno udřít sama, nemusíš všechno udělat, zařídit, … nemusíš.

♡ Můžeš dovolit svému muži, aby ti pomáhal.

♡ Můžeš ho požádat o pomoc s věcmi, které se ti zdají být snadné, že je zvládneš, ale on čeká na to, až ho požádáš, a až to udělá, tak čeká, že ho pochválíš.

Tvůj rytíř chce od své královny úsměv a letmý polibek.

Využij ten čas, co jste spolu a uvědom si, co pro tebe a pro tvou rodinu tvůj muž dělá.

Uvědom si jeho sílu, se kterou tě a tvé děti chrání. Tu energii, s jakou vás zabezpečuje a nosí mamuta.

Uvědom si tu sílu, která vás všechny ochraňuje. Protože kdyby se něco stalo, kdo půjde ven a bude vás bránit? No on!

A teď jste spolu, máte společný čas, kdy jeho sílu můžeš nejenže vidět, ale můžeš ji pro sebe – možná poprvé v životě – využít!

Požádat ho o pomoc a dovolit si od něj pomáhat. Neboj se a zkoušej to, tvůj muž na tvou žádost čeká.

Dokud s tebou je, jsi pro něj královna, které chce pomáhat.

Buď jí, protože jí skutečně jsi.


Jsi léčitelka, tak uzdravuj

Mou vizí v Žena je láska, která mi nedovoluje spát, je probudit ženy, aby pochopily moc, kterou v sobě mají a aby ji začaly prakticky žít.

Protože my ženy této doby jsme ty, které zachrání svět.

Dokonce my ženy přesně z této části Evropy, zachráníme svět.

Jsi to TY i JÁ, které zachráníme svět.

Normálně celá vibruju, protože vím, že to tak je.

My ženy máme totiž dar.

Jsme spojené s matkou Zemí a přírodou, jsme s matkou Zemí spojeny tak, že jí vlastně všechny jsme.

Jak to myslím?

Uvědom si, že jsi ženská energie jako je matka Země.

♡ Jsi schopná plodit, dáváš život.

Jako matka Země jsi pokojnou a stabilní půdou, která dává živiny – energii – všemu, co žije. Jen tím, že jsi.

Právě jen tím, že jsi pasivní, že jen jsi, dáváš možnost veškeré aktivitě, aby se děla. Cítíš tu sílu pasivity?

Matka Země plodí léčivé rostliny, stromy, keře, byliny, … vše, co na zemi vyroste, má nějaký užitek, má léčivou sílu, má energii, kterou můžeme využít.

Každý kousek ovoce a zeleniny má léčivou sílu.

Ty jen pokračuj v práci matky Země.

♡ Vař se stejnou energií jídla těm, které miluješ, připravuj pokrmy, vař čajíčky, experimentuj s léčivými elixíry.

Máš v rukou stejnou moc jako matka Země – všechno, co z tvých rukou vzejde, může uzdravit.

Přestaň řešit, že se tvůj muž nestará o své zdraví – starej se o jeho zdraví ty, teď už víš, proč tobě je to dáno a jemu ne.

Muž je aktivní Slunce, ten se o tebe stará tak, že tě aktivitou – horkem – ohřívá, že ti nosí peníze a stará se o tebe, stará se o to, abys ty mohla být klidná, pasivní a pečovat o něj a vaše děti.

Wow. Neskutečně dokonale je to zařízeno.

Pojďme to žít.

Připravuj své rodině s láskou a péčí jídlo, chystej jim léčivé vitamínky, bylinky, s úsměvem a pohlazením podávej vše, co jim pomůže být zdravější a být víc v klidu.

Jsi léčitelka, tak uzdravuj v praxi, tu příležitost dostáváš právě teď.

Je to příležitost, ale současně volání matky Země, takto my ženy jí můžeme pomáhat.

Děkuju ti, že se o to snažíš, zvládneme to všechny.

Napoj se na sílu čarodějek z KRUHU

Těšíme se na každou probuzenou čarodějku ♡