Pro tuto dobu ses narodila ♡

„Snažili se nás pohřbít. Nepochopili, že jsme semínky, která rostou ze země.“
Mexické přísloví

Můj projekt Žena je láska není o nadřazenosti ani podřízenosti žen mužům. Jeho cílem je pomoci vrátit ztracenou mužsko – ženskou harmonii tím, že si ženy uvědomí svou skutečnou podstatu.

Kdy pochopí, v čem tkví jejich síla a začnou si vážit svého ženství.

Kdy naplno přijmou posvátnost svého ženství a začnou ho prakticky žít.

Ženství, které v této chvíli roste, není jen energie žen. Ženský princip, tzn. snaha o pochopení, sdílení, zvýšená intuice, napojení přes srdce, opuštění vzorce života na výkon a výsledek, roste u všech lidí i věcí.

Ženy v tomto procesu hrají klíčovou roli.

Mohou vzkříšením svého ženství navodit nové vztahy mezi ženami. Místo mužského prvku soupeření vložit ženskou energii a nechat vzniknout vztahy nového sesterství.

Teď se to děje ♥︎

Procházíme obdobím velkého přerodu, zrodu nového věku. Tato doba začala přechodem do nového tisíciletí a právě teď procházíme přerodem, přímo porodem, protože jde o v principu o znovuzrození ženské síly. Kdykoliv se rodí něco nového, to staré musí odejít, a současně to hodně bolí, proto prožíváme tolik problémů v našem světě.

Všichni mudrci, světci a duchovní světa tuto dobu předpověděli. My ji teď žijeme. Dobu konce patriarchátu. Věk Vodnáře. Nový úsvit. Věk světla. Je jedno, jak ji nazveme, ale nepochybně všechny duše, které tu právě jsou, se jí musí účastnit.

Není náhodou, že ses narodila právě do této přechodové doby, sama sis vybrala se inkarnovat právě sem a právě teď.

Jsi stvořena pomoci světu v tomto jedinečném přerodu, máš k tomu sílu i moc a všechny schopnosti v sobě.

V sobě proto, že jsi žena.

Teď se skutečná ženská síla se pozvedá a bude srovnávat rozhozený svět, který je v tuto chvíli ryze mužský. Nepůjde o boj žen s muži, půjde o hledání spolužití, navození vzájemného respektu a hluboké úcty jeden k druhému.

Mužský princip je obecně o aktivitě, tlaku na výkon, linku, která nás vede k tomu něčeho dosáhnout, něco získat a někým se stát. Tento princip vede k pocitům selhání, obviňování za chyby a zpochybňování sebe sama.

Ženský princip je soulad s energiemi přírody a Vesmíru, kde vše pulzuje v rytmech, v kruhu, spirále, je veden intuicí a potřebou udržovat harmonii.

Jsi zrozena pro tuto dobu, abys spolu se všemi ostatními ženami nalezla a začala žít prakticky své ženství každičký den.

Je to nutnost, pokud chceme přežít.

Když se ohlédneme zpět, vidíme mnoho žen, které ukazovaly svou prapodstatu a žily své ženství.

Více či méně ho byly nuceny skrývat, protože patriarchát nebyl nakloněn tomu, aby ženy ukazovaly nespoutanost ženské síly v nás. Ale vždy se to dělo…

Šlo o kněžky a čarodějky, porodní báby, vizionářky, umělkyně, mystičky, léčitelky, ale také o muže, kteří tyto ženy ochraňovali, aby mohly konat svou posvátnou práci.

Práci, při které ukazovaly nutnost žití v harmonii s Matkou Zemí a přírodou, ročními cykly. Ukazovaly na sílu, která vzniká tím, že se toto spojení žije. Dokázaly uzdravovat, ačkoliv jim hrozilo upálení za čarodějnictví.

Vše, co je za námi, nám – současným ženám – dává možnost vidět, že jsme pokračovatelkami této ženské síly, a právě my ji máme projevovat v praxi. Dnes už nám upálení nehrozí…

Ale tento proces nebude příjemný.

Půjde o zbavení se starých vzorců, které už pro své životy nepotřebujeme a které nás v žití této síly brzdí. Bude třeba najít hodně síly a odvahy pustit se do tvorby nových vztahů na nových základech, protože nový svět je pro nás všechny záhadou a jen tušíme, oč jde.

Tady nastupuje naše ženská intuice, která nás neomylně povede. Pokud čteš tyto řádky, už víš, o čem mluvím…

Nastává doba nového sesterství, kdy všechny ženy za námi nám ukázaly způsoby, jak ženskou sílu žít.

Vezměme jejich příběhy a vložme je do těch svých. Abychom pomohly těm, které přijdou po nás.

Jsme sestry…

s láskou a díky Miluška

Přidej se k 0 ženám,
které jsou nebo prošly KRUHEM!