Návraty k sobě jako k lidské bytosti

Zažíváme neuvěřitelnou dobu. Znovu se navracíme k podstatě, k základu, k sobě….

Návraty se již nějakou dobu dějí.

Intenzivně po r. 2000 a intenzivněji po r. 2012, a zatím nejsilněji teď v r. 2020. Tato zlomová data nás hodně zastavila a ukázala energii nového tisíciletí razantně v praxi.

Energie čísla 2, energie spojování, pocitu jednoty a nutnosti udržet rovnováhu, se hlásí ke slovu.

Buď ji vyslyšíme a zvládneme změnit své fungování v souladu s energií nového věku, nebo zůstaneme v zajetí čísla 1 a našeho ega a zahubíme sami sebe.

Vše, co zůstává neměnné a nepřizpůsobí se, musí skončit.

Před třiceti lety se téměř žádné aktivity směřující k seberozvoji, návratu k přírodě, hledání skutečného JÁ nekonaly.

Záchvěvem přicházející energie byla šedesátá léta a doba květinových dětí.

Byl to takový maličký předskokan, takové poslíčky před porodem toho, co přijít musí a bude to bolet.

První spojování s matkou Zemí jsme každý z nás zažil jinak, ale každý to spojení už známe.

Vzpomeň si na pocit, kdy sedíš u ohýnku a posloucháš jeho praskání, kdy chodíš po lese a cítíš vůni stromů, sedíš na břehu řeky a jsi uchvácen blýskáním vlnek, kdy se díváš na noční oblohu plnou hvězd, vycházející slunce, úplněk, kdy ležíš na rozpáleném písku na břehu rybníka,…

Nebo kdy tančíš nebo zpíváš a necháváš se unášet pouze tóny, nebo maluješ a plně se ponoříš do onoho procesu. Nebo kdy děláš cokoliv, co miluješ a nevnímáš okolí…

Toto všechno jsou okamžiky, kdy ti tvá duše ukázala tvé spojení s matkou Zemí ♡

Známe to všichni, jen díky dospělosti a potřebě dostát tomu, co “dospělost” s sebou nese, ztrácíme spojení. Ztrácíme schopnost užívat si, naplňovat se radostí, dětským nadšením z prostého dělání.

Znovu začni, rozvíjej své vlastní spojení s matkou Zemí. Dělej to víc a víc a víc…. ♡

Dalším způsobem, jak nás upozorňuje matka Země na to, že ztrácíme spojení, jsou druzí lidé a většinou nejvíc partner.

Kdy zažíváme problémy, nedorozumění, hádky a smutky, kdy nás partner žene do pocitu zoufalství a my si nevíme rady samy se sebou.

Znamená to, že nás vede k sobě, uvědomění si toho, co já sám na sobě mám změnit, jak najít stíny ve své duši, vytáhnout je na světlo světa a řešit.

Pochopit sebe, uvědomit si, kdo jsem a proč tu jsem, jaké mám výzvy ke změně. Pak jen najít sílu do změny se pustit a tím nastartovat cestu k sobě a znovunavázat ztracené spojení s naší duší a matkou Zemí.

Může nás na to upozorňovat i naše tělo, protože tělo je prostředník duše a pokud nás bolí, blokujeme cestu své duše. Všechny nemoci jsou blokace naší cesty za sebou samým, všechny nemoce jsou volání naší duše po návratu k sobě a návratu k podstatě, k rovnováze, k nalezení ztraceného spojení.

Matka Země umožňuje duším prožívat si, co potřebují.

Dává nám prostor užívat si své dary a radovat se ze svých chyb a pracovat na své změně, posunu v lásku bez podmínek.

Použijme veškeré dary, které nám dává. Stromy, vodu, rostliny, vzduch, oheň, měsíc a slunce, zvířata, půdu,…

Hrajme si, užívejme.


Návraty k sobě jako k ženě a ke své ženské podstatě

Ženská síla – šakti, kundalini – je ženská síla, která je přítomna ve všem, co existuje.

Je to základní duchovní energie, která neproudí lineárně, ale volně, intuitivně.

Podstatou ženské energie je umět se přizpůsobovat, respektovat vyšší řád a nechat se jím vést, plynout s proudem, nebránit se a nepádlovat proti proudu.

Šakti – kundaliní, také hadí síla, je kosmická a současně lidská energie známá v hinduismu, tantrismu a v józe. Je uložena nad první čakrou (Múladhárou) v takzvaném múladháru v křížové kosti. V tomto místě spí, resp. většinou spí. Pokud ji dokážeme rozvinout, dochází k duchovním propojení, uvědomění si svobody a současně spojení se vším, co existuje.

Existují dva druhy energií – jin a jang. Ženská a mužská. Musí fungovat v rovnováze. 

Ve všem, co existuje, jsou přítomny obě síly.

Ženy žitím a projevováním své ženské síly JIN vyvažují žití mužů v jejich mužské sile JANG. Pak je celá společnost v rovnováze.

Dnes ale většina žen žije mužskou energií. Bláhově si myslí, že tak budou šťastné. Když ale okusí sílu skutečné ženské energie v praxi, už nikdy se zpět do mužského fungování nevrátí.

Síla šaktí je silou, která rozbýbává intuici, způsobuje příliv a odliv a díky které rozkvétají květiny. Která z nás zažije její sílu, chápe, jak omezená žila v mužském lineárním světě.

Nositelkami šaktí jsou ženy.

Proto muži potřebovali ovládnout a potlačit tuto ženskou sílu, protože jinak by nemohli získat nad ženami žádnou moc. Bohužel si neuvědomili, že potlačením ženské síly ztratí i svou mužskou. Tak se to děje.

Šakti v nás obnovuje bezpodmínečnou lásku, ukazuje nám, že jsme v dokonalé harmonii se vším, co existuje, že jsme propojené.

Tato síla vylučuje soupeření a boj o cokoliv, protože se díky této síle ztrácí důvod o cokoliv bojovat.

Pokud ji rozvineme, víme, že všeho je dostatek pro všechny, protože každý tu máme své nezastupitelné místo, víme, že každý a všechno je kapka v oceánu a každá kapka je důležitá.

Pokud žena rozvine tuto energii, stává se bohyní, čarodějkou, spojuje se s akašou a duchovními světy, dostane se k nekonečné moudrosti života.

Pak se stává svobodnou a neovladatelnou, protože VÍ.

Nepotřebuje se za ničím honit, nepotřebuje nic získávat, nepotřebuje ničeho většího dosahovat, protože ví, že to nejvíc má v sobě.

Ztratily jsme spojení se svou šaktí, ztratily jsme propojenost se vším. Převálcoval nás mužský princip. Je nutné znovu vzkřísit tuto zapomenutou sílu.

Planeta Země na to už dlouho čeká.

Na tebe čeká ♡

Probuď se a začni se navracet ke své skutečné podstatě ♡

Napoj se na sílu energie žen z KRUHU

Těšíme se na každou napojenou ženu ♡